Witaj w świecie najświeższych informacji ze rynku finansów w kraju!

Rynek Finansowy

Jakie czynniki wpływają pozytywnie na rynek kredytowy? 28 luty 2018 | Posted in Domyślne

Rynek kredytów gotówkowych rozwija się w bardzo dobrym, stabilnym tempie. Branża udzielania pożyczek gotówkowych funkcjonuje bez nadmiernych, dynamicznych zawirowań, co pozwala na kreowanie znacznie większego zaufania wśród grupy docelowej. Warto jednak przemyśleć, dlaczego rynek kredytowy charakteryzuje się taką popularnością i jakie warunki pozytywnie wpływają na rozwój kredytów gotówkowych?

Wpływ pozytywnej sytuacji gospodarczej na funkcjonowanie rynku kredytowego

Sytuacja makroekonomiczna wpływa naturalnie na sytuację mikroekonomiczną, czyli funkcjonowanie gospodarstw domowych. W Polsce w ostatnich latach widać wyraźną poprawę na poziomie dochodu rozporządzalnego. Większe zarobki umożliwiają zaciąganie coraz większych kredytów, co potwierdza wskaźnik średniej kwoty kredytów w branży pozabankowej. Większość kredytobiorców interesuje się pożyczkami krótkoterminowymi w kwotach 1000 – 2500 złotych na drobne wydatki. Przy kredytach długoterminowych budżet gospodarstwa domowego jest już całkowicie uzależniony od instytucji finansowej na długie lata. W pożyczkach gotówkowych dominują firmy z sektora pozabankowego. W kredytach gotówkowych prowadzą natomiast banki detaliczne. Wzrost średniej wartości pożyczki gotówkowej wskazuje na kilka ciekawych czynników. Przede wszystkim gospodarstwa domowe w kraju zarabiają znacznie więcej, a przez to zdolność kredytowa, czyli zdolność do regulowania bieżących zobowiązań nie wzbudza żadnych wątpliwości przy podpisywaniu umowy. Ważnym wskaźnikiem jest też stopa bezrobocia. W 2017 roku Polska wyróżniała się jednym z najlepszych wyników na tle Europy. Zatrudnienie w szarej strefie wyklucza praktycznie z podpisania umowy o pożyczkę gotówkową. Zgodnie z aktualnymi normami prawnymi każdy kredytobiorca przedstawia strukturę dochodów. To podstawa do wypłaty dodatkowych pieniędzy.

Większe dochody i poważne zainteresowanie kredytami gotówkowymi na luksusowe potrzeby

Dobra sytuacja na rynku kredytowym wynika z wprowadzenia nowego programu socjalnego, czyli 500 +. W praktyce dodatkowe dochody gospodarstwa domowego odbijają się na większej stabilności przy spłacie zobowiązań. Taka rodzina może sobie pozwolić na znacznie poważniejsze wydatki i to już nie w sytuacjach kryzysowych, ale na co dzień. Im większe zarobki, tym większa potrzeba kredytowania luksusowych potrzeb, co pokazują wyraźnie trendy w gospodarkach najbardziej rozwiniętych. Rynek kredytowy zmienia się ponadto pod względem prawnym. Kredytobiorca nie odczuwa ryzyka podpisywania lichwiarskich umów. W umowie pożyczki gotówkowej nie można zapłacić więcej niż wynosi sama wartość kredytu gotówkowego. To uczciwe podejście do spłaty zobowiązania. Kredytobiorcy są z reguły zainteresowani wydłużeniem okresu kredytowania, a także stopniowym podnoszeniem kwoty kredytu gotówkowego. Z czasem dochodzi do realnego powiązania interesów budżetu gospodarstwa domowego z potencjałem firm z sektora pozabankowego.

Zabezpieczenie interesów gospodarstwa domowego w dłuższej perspektywie

Rynek kredytowy rozwija się stabilnie. Gospodarka działa w sposób prawidłowy. Wskaźniki makroekonomiczne, w tym niskie stopy procentowe i stosunkowo niska inflacja zachęcają do podpisywania nowych umów kredytowych. Każdy kredytobiorca powinien jednak wiedzieć, że dobre czasy nie trwają wiecznie, a cykl koniunkturalny kształtuje się w sposób nieubłagany od okresów wzrostu do okresów spadku. Z tego powodu nie warto uzależniać gospodarstwa domowego wyłącznie od kredytów gotówkowych, ale też przemyśleć kwestię kształtowania nawet niewielkich oszczędności.

 
 
null