Witaj w świecie najświeższych informacji ze rynku finansów w kraju!

Rynek Finansowy

Jak stopy procentowe wpływają na rynek kredytowy? 15 grudzień 2017 | Posted in Domyślne

Działanie cyklu koniunkturalnego jest dyskutowane praktycznie przez wszystkie szkoły ekonomii. Nowoczesna nauka dochodzi do ciekawych wniosków, które analizują wahania cyklu koniunkturalnego w odniesieniu do polityki monetarnej, czyli zmiennych stóp procentowych w gospodarce krajowej, międzynarodowej w szerszej perspektywie. Jak faktycznie stopy procentowe wpływają na rynek kredytowy i czy taka wiedza przydaje się przeciętnym kredytobiorcom?

Czym jest polityka monetarna?

W Polsce za kształtowanie polityki monetarnej odpowiada niezależny politycznie Narodowy Bank Polski (NBP). Na świecie polityką pieniężna zarządzają banki centralne, np. w Stanach Zjednoczonych FED, a w Europie Europejski Bank Centralny (EBC). Bank centralny monitoruje popyt i podaż na pieniądz, a także odpowiednimi narzędziami reguluje ilość pieniądza w obiegu, co doprowadza do lepszych lub gorszych warunków udzielania nawet drobnych kredytów gotówkowych. Polityka monetarna ma chronić społeczności przed zgubnymi procesami inflacyjnymi. Postępująca inflacja pozostawia spustoszenie w budżetach gospodarstw domowych i uniemożliwia prowadzenie normalnej działalności gospodarczej. Droga żywność, leki, trudna dostępność do zwykłych usług, rosnące z dnia na dzień ceny, ograniczone dostawy podstawowych produktów to tylko niektóre z zagrożeń wynikających ze zbyt wysokiej inflacji. Pod koniec 2017 roku widać wyraźnie wzrost presji inflacyjnej, co doprowadzi prawdopodobnie w 2018 roku do wzrostu stóp procentowych. Narodowy Bank Polski musi zgodnie z przyjętą strategią reagować na pojawiające się wskaźniki makroekonomiczne, szczególnie dotyczące inflacji. Polityka monetarna zatem chroni społeczeństwo przed inflacją, a co to w praktyce oznacza dla przeciętnego kredytobiorcy?

Gospodarka oparta na niskich stopach procentowych

Kiedy banki centralne obniżają stopy procentowe to oznacza, że luzują politykę monetarną. To zwiększa popyt na kredyt gotówkowy, hipoteczny, wszystkie formy zadłużenia ze względu na znacznie niższe raty miesięczne. Niskie stopy procentowe z drugiej strony zniechęcają w znaczący sposób do oszczędzania. Poziom oprocentowania lokat bankowych jest skorelowany ze zmianami stóp procentowych. Przez niskie stopy procentowe Narodowy Bank Polski chce zachęcić do wydawania zaoszczędzonych środków, do życia na kredyt, co ma poprawić sytuację wielu sektorów nowoczesnej gospodarki, napędzić wzrost gospodarczy. Niskie stopy procentowe to sposób na wychodzenie gospodarki z deflacji, czy z okresów stagnacji wywołanych międzynarodowymi kryzysami finansowymi. Każdy kredytobiorca powinien rozpatrzyć zaciągnięcie kredytów gotówkowych przy niskich stopach procentowych, bo to się krótko mówiąc najbardziej opłaca.

A co z wysokimi stopami procentowymi?

Akurat wyższe stopy procentowe „chłodzą gospodarkę i umożliwiają opanowanie nadmiernie rosnącego wskaźnika inflacji. Przy postępującej inflacji bank centralny nie ma po prostu innych możliwości. Przy wysokich stopach procentowych kredyt staje się drogi lub bardzo drogi. Wszystko zależy od skali zmian. Austriacka Szkoła Ekonomii wskazuje wyraźnie, że to wahania stóp procentowych wywołują bezpośrednio kryzysy finansowe na rynkach krajowych i międzynarodowych. Nowoczesny system ekonomiczny nie jest doskonały i nie gwarantuje bezpieczeństwa gospodarstwom domowym. Stałe monitorowanie stóp procentowych i działań Narodowego Banku Polskiego jest obowiązkowe, jeżeli interesujesz się długoterminowymi kredytami, np. hipotecznymi. Najlepsza strategia to zaciąganie krótszych kredytów.

 
 
null