Witaj w świecie najświeższych informacji ze rynku finansów w kraju!

Rynek Finansowy

Pożyczka dla małej firmy – dlaczego jej nie uzyskasz. 11 sierpień 2017 | Posted in Domyślne

Zapewnienie sobie pożyczki biznesowej lub finansowania dla małej firmy może być bardzo frustrujące, zwłaszcza dla początkujących właścicieli firm, którzy nie znają tematu.

W rzeczywistości, w swoim małym badaniu przeprowadzonym można odkryć, iż pomimo dostępności wielu opcji finansowania działalności gospodarczej, takich jak pożyczkodawcy online, nadal trudno jest małym firmom pozyskać możliwość uzyskania dostępu do kapitału. Jeśli to nie jest wystarczająco zła wiadomość - to rosnąca liczba dostępnych obecnie opcji finansowania może być rzeczywiście gorsza dla właścicieli małych firm. Badanie wykazało, że wśród osób, którym odmówiono finansowania, 45 procent zostało odrzuconych więcej niż jeden raz, a 23 procent nawet nie wiedziało, dlaczego ich aplikacje zostały odrzucone, na http://www.oszczedzanie-na-ekranie.pl/ zobaczysz jak łatwo przejsć przez ten problem.

Aby wyjaśnić sytuację, oto kilka podstawowych powodów, dla których pożyczka biznesowa została odrzucona i jak zapewnić, że tak się nie stanie ponownie.

Brak zrozumienia wyniku kredytowego.

Jednym z głównych powodów, dla których pożyczki gospodarcze zostają odrzucone jest to ponieważ właściciel nie zdawał sobie sprawy ze swojej punktacji kredytowej. W rzeczywistości 45 procent badanych przedsiębiorców nie zdaje sobie nawet sprawy, że uzyskało ocenę kredytową dla firm. Ponadto 72 procent nie wie, gdzie znaleźć informacje dotyczące wyniku kredytowego. Jeszcze bardziej niepokojące jest to, iż ponad ośmiu na dziesięciu właścicieli małych firm przyznało, że nie wiedziało, jak interpretować swój wynik.

Jeśli zdasz sobie sprawę z kredytu przed ubieganiem się o pożyczkę będziesz wiedział czy masz ratingi słabe lub nie. Jeśli tak, możesz mieć pewność, że wniosek o pożyczkę zostanie odrzucony, ponieważ jesteś zbyt zbyt ryzykowny. Możesz sprawdzić wynik kredytowy za pośrednictwem kilku firm.

Dobrą wiadomością jest to, że po dokonaniu przeglądu swojego wyniku można naprawić lub zbudować swój kredyt poprzez dokonywanie terminowych płatności, utrzymywanie niskich należności, unikania otwierania zbyt wielu linii kredytowych i utrzymywanie istniejących rachunków kredytowych.

Niewystarczające przepływy pieniężne.

Kredytodawcy chcą również mieć pewność, że w każdy miesiąc będzie w stanie spłacić pożyczkę, na bieżąco z możliwością pokrycia czynszu, płac, zapasów i innych wydatków. Więc jeśli wydasz więcej pieniędzy co miesiąc, to co nadejdzie, musisz rozwiązać problem z przepływem środków pieniężnych.

Najprostszymi sposobami rozwiązania wszelkich problemów związanych z przepływem środków pieniężnych jest fakturowanie, unikanie opóźnień w płatnościach, uruchomienie funduszu nadzwyczajnego i wyeliminowanie zbędnych wydatków.

Ograniczone zabezpieczenia.

Kredytodawcy zwykle nie są skłonni ryzykować pożyczania pieniędzy firmom bez pewnego rodzaju obietnicy zwrotu. Innymi słowy, chcą fizycznej własności, którą mogą podjąć, jeśli pożyczka nie zostanie spłacona. Utwórz dokument zabezpieczający zawierający wszystkie elementy, które można umieścić jako zabezpieczenie. Możesz obejmować zarówno zasoby biznesowe, jak i osobiste, ponieważ firma nie może posiadać nieruchomości lub wyposażenia oferowanego jako zabezpieczenie.

 
 
null